Balans Dengeleme İşlemi Neden Bu Kadar Önemli?

Makinelerin bazıları diğerlerinden daha yüksek ses çıkararak çalışır. Bisiklet tekerleri serbest şekilde dönmeye bırakıldığı zaman supap aşağıya gelebilir. Belirli hızlarda ise titreşimler ortaya çıkar. Bu gibi durumların tamamının ortak noktası balanssızlık sorunu yaşamalarıdır.

Balanssızlık aslında terazi kavramına dayanır. Terazinin her iki tarafında eşit ağırlık koyduğunuz zaman terazide balans yani denge meydana gelir. Rotorun dönme eksenine göre kütle dağılımı da aynı mekaniklerde değerlendirilir. Kütlelerin düzensiz dağılması balanssızlık olarak adlandırılır. Bu sorun dönme esnasında hız artmaya başladıkça giderek güçlenen ve rahatsız edebilecek merkezkaç kuvvetlerine, titreşime ve sese sebebiyet verir.

Balans makineleri sayesinde giderilen bu problem belirli avantajları da beraberinde getirir. Bu avantajlar temel olarak aşağıdaki gibidir:

Servis Ömrü

Süspansiyon, yatak, gövde ve temel kısımları balanssızlıktan kaynaklanan titreşimler sebebiyle yüksek kuvvete maruz kalır. Bu durumda aşırı aşınmalar ortaya çıkabilir. Balansı düzeltilmeyen parçalara sahip ekipmanların servis ömürleri beklenenden çok daha kısa olur ve arızalar başlar.

Güvenlik

Titreşim meydana geldiği zaman sabitlenen bağlantılarda parçaların gevşemesi gibi sorunlar ortay çıkar. Balans makineleri bu problemi ortadan kaldırır. Elektrik şalterlerini bozabilecek ve kablo bağlantılarını koparabilecek problemler makineler için ciddi tehlikeye yol açabilecek şekilde düşebilir. İş güvenliğini sağlayabilmeniz için balanssızlık sorunlarının giderilmesi gerekir.

Verimlilik ve Kalite

Düzensiz şekilde çalıştırılan elektrikli cihazın hassasça kullanılması mümkün değildir. Kullanıcılar bu durumlarda daha fazla emek harcayarak çabuk yorulmaya başlar. Titreşimin meydana gelmesi makine takımlarının imalat kalitesine de etki eder. Fener mili ve takımları doğru balanslanmayan taşlama tezgahı veya yüksek devirli ahşap işleme makineleri kötü bir kalite ortaya çıkarır. Aynı zamanda daha fazla ıskarta üretilmeye başlanır.

Rekabet Gücü

Aşırı titreşim ürünün rekabet gücünde olumsuz yönde etkiye yol açar. Titreşim sonucunda bir ev aletinin veya gürültülü bir otomobilin piyasadaki başarıları geriye düşmeye başlar. Balanssızlığa bağlı ortaya çıkmış kuvvetler, rahatsız edici titreşime sebep olur. Balans düzeltme işlemi sayesinde rotorun kütle dağılımı ve yataklara etki etmiş merkezkaç kuvvetinin minimum seviyelere indirilmesi sağlanır.

×