Titreşim Analizi Nasıl Nedir?

Fan, pompa, motor, türbin ve kompresör gibi gerekli olan tüm makineler titremeye meyillidir. Titreşim seviyeleri ve titreşimin modeli dahili dönen bileşenlerin özel durumu hakkında bilgi verir.

Titreşimin ölçülebilmesi için elektronik aletlerden yararlanılır. Vibrasyon seviyeleri yükseldiği zaman ya da modeller değiştiği zaman yalnızca bir problem olduğunu tespit etmekle kalmaz aynı zamanda problemin türünü ve yerini de teşhis etmiş olursunuz.

Titreşim analizi farklı türdeki sorunların tespit edilebilmesini sağlar. Titreşimin türü, yanlış hizalama durumunu ya da dengesizlik sorunlarını işaret edebilir. Saptanmış sonuçlar bir yuvarlanma elemanı yatak sorununa veya bir muylu yatak sorununa yol açabileceği konusunda kullanıcılara bilgi verir.

Titreşim analizi ile tespit edilebilen arızalar arasında yatak sorunları, dengesizlik, hatalı hizalama, gevşeklik, yumuşak ayak, elektrik arızaları ve eksantrik rotorlar yer alır. Aynı zamanda kayış ve kaplin sorunları, dişli ağı, kırık rotor çubukları da tespit edilebilir hale gelir.

Titreşim analizi ,harekete duyarlı olan rulman yatağına monte edilmiş özel bir sensörden yararlanır. Taşınabilir veri toplayıcıda titreşimin anlık görüntüsünü alabilmenizi sağlar. Böylelikle analiz için elde edilen görüntüler bilgisayar ortamına aktarılır. Anlık görüntü verileri, bir sorun yaşanıp yaşanmadığı ve sorunun ciddiyetiyle ilgili kullanıcılara ışık tutar. Veriler genel olarak  birden fazla konumdan ve birden fazla yönden elde edilir. Bir makine yukarı, aşağı (dikey), yan yana (yatay), ve uçtan uca (eksen) titreşebilir. Farklı hatalar, farklı türlerde ve farklı eksenlerde kendini gösterebilecek özelliklerdedir.

Düzlem Ayrımı ve Çapraz Etki Nedir?

İki ayrı düzlemli dinamik balans makinelerinde sonuçlar iki düzeltme düzleminde gösterilir. Bir düzlemde düzeltme olduğu zaman balanssızlığın ikinci düzlemde telafisi söz konusudur. Bu durum düzlem ayrılığı ve çapraz etki olarak adlandırılır. Genel olarak düzlem ayrılığının %3’ün altında olması gerektiği bilinir. Bilgisayar tabanlı olan sert yataklı balans makinelerinde düzlem ayrılığı matematiksel olarak elde edilir. Böylelikle kullanıcılar daha iyi düzlem aralığı seviyelerini elde edebilirler. Bu durum balanssızlık sinyallerinin sonuçlarını gösterebilmesi için gereklidir.

Farklı Balanslama Hızları Değişik Balanssızlık Değerleri Verir mi?

Balanssızlık vektör ve balanslanan iş parçasının geometrisine bağlı fiziksel bir nicelik olarak ele alınır. Deforme olmamış ve sabit halde kalan bir malzemede bütün devir hızlarında aynı değer ortaya çıkar. Yüksek kalite sert yataklı makinelerde, farklı hızlarda ölçüm yapılsa bile balanssızlık değer ve açısı izin verilen aralıkta bulunur.

Balanssızlık Telafisi için En İyi Yöntem Nedir?

Balanssızlığın telafisi için olarak tasarım göz önünde bulundurulmalıdır. Tasarım sonrasında ağırlık ekleme ya da ağırlık çıkarma yöntemi ile balans elde edilebilir. Parçanın tasarım gereksinimleri balanssızlığın telafi edilmesi için en doğru yöntem olarak kabul edilir. Eğer balanssızlık telafisi az ve tasarımda uygunluk söz konusuysa ağırlığın azaltılması için delme, frezeleme, öğütme gibi işlemler uygulanabilir.

Yüksek balanssızlığın olduğu durumlarda fazla miktarda ağırlığın parçadan alınabilmesi için parçayı zayıflatmak soruna yol açabileceği için telafi ağırlığı parçaya vidalanır ve kaynatılır. İş güvenliği açısından iş parçasından ağırlık azaltmak için çok fazla kesim taşlama yapılması önerilmez.

Malzemede Kaç Noktada Telafi Ağırlığı Kullanılması Gerekir?

Dinamik balans işlemlerinde doğru balanslama için en az iki düzlem ve noktaya ihtiyaç duyulur. Çoğu durumda yalnızca iki noktadan yapılan telafi yeterli olmaz. Krank millerinde yer alan sabit noktalar özel durumlarda aynı düzlem veya farklı düzlemlerdeki farklı noktalara güvenli şekilde aktarılabilir. Bu sayede balanssızlığın alınacağı nokta sayısı iş parçasının özelliklerine göre belirlenir.

×