Yumuşak ve Sert Yataklı Balans Makinesi Nedir?

Yumuşak yataklı balans makineleri ve sert yataklı balans makineleri kendi içerisinde birtakım farklılıklara sahiptir. Balans makineleri ortaya çıktıkları ilk dönemlerde makaların üzerinde oturduğu beşik, balanssızlığa bağlı olarak titreşim seviyelerinin ölçülmesi için hareket ettirilirdi. Teknolojik gelişmeler ve kuvveti ölçebilen kuartz güç çeviricilerin ortaya çıkmasından sonra beşiklerin salınımı ile titreşimi ölçmeye gerek kalmamıştır.

Vibrasyonu ölçebilmek için salınabilen beşik ve elektro dinamik okuyucular kullanmaya devam eden özel makineler yumuşak yataklı balans makineleri olarak adlandırılır. Herhangi bir şekilde hareket imkanı olmayan katı yataklı basınç veya diğer okuyucular ile kuvveti ölçen makineler katı yataklı balans makineleri olarak kategorilendirilir. Katı yataklı olan makinelerin temel tasarım amaçları kuvveti ölçerken, mikro işlemciler kullanılan bilgisayarlı hesaplama tekniklerindeki ilerlemenin sayesinde kalibrasyonların bütün hız, ağırlık ve kalite için gereksinimlerini sağlamasıdır. Özel algoritmalar kalıcı kalibrasyon ile günlük kullanım için eşsiz bir güvenli ortam oluşturur.

Balanslama Hızının Ölçülmesi Neden Önemlidir?

Balans makineleri endüstriyel ölçüm sistemi olarak öne çıkar. Bu tür makineler işleme hattı üzerinde fabrikalar içerisinde yer alır. Elektriksel, mekanik ve manyetik gibi endüstriyel gürültüleri fabrika ortamında hissedebilirsiniz. Ayrıca balans makinesinin üzerindeki motorlar, makaralar, kayışlar gibi elemanlar da iş parçası ile birlikte döner.

İş parçası makaralar üzerine monte edilen ve bu karalar da iş parçası ile dönen kısımlardır. Güç çeviriciler de dönen elemanların sinyallerini alır. Balans makinesinin elektronik aksamları, balanslanmak istenen iş parçasının balanssızlık sinyallerini ayırabilmek için referans sinyaline ihtiyaç duyar.

Balanslanmış iş parçalarının hız sinyalleri, sinyal ayrımı yapabilmek için referans kullanır. Daha eski stroboskopi makinelerinde balans yapıldığı zaman balanssızlık yerinin kayması ve geçiş açıda salınım yapılması ortaya çıkardı. Modern hale getirilen balans makinelerinde faz kenetleme döngüsüyle birlikte açı kaymasının da önüne geçilmiştir.

Farklı Hızlarda Çalışan Balans Makinelerine Neden İhtiyaç Duyulur?

Farklı hız ayarlarına sahip olan balans makineleri, değişik ebatlara sahip iş parçalarının kullanılabildiği büyük boyutlu sistemler olarak öne çıkar. İş parçasının ön görülebilir balanssızlık seviyelerine sahip seri üretilen malzemeler olursa, tek hızlı balans makineleri iş parçalarını daha hızlı ve tolerans seviyelerinde balanslayabilmek için ayarlanabilir. Ancak ağır ve büyük boyutlu iş parçalarında balanssızlık seviyeleri tam olarak tespit edilemez.

İş ve çalışma güvenliği açısından iş parçasını doğrudan çalışma hızında döndürmeniz tavsiye edilmez. Ağır iş parçalarının daha düşük hızlarda döndürülürken balanslanması gerekir. Bir sonraki balans düzeltmelerinde daha yüksek devirdeki istenen hassasiyete ulaşılabilir.

Balans makineleri, vibrasyonu ölçebilen ve kalan balanssızlığı hesaplayabilen sistemlerdir. Modern sert yataklı olan makineler kuvvet ölçebilme yeteneklerine sahiptir. Balanssızlık miktarının ve faz açısının doğru şekilde ölçülmesi isteniyorsa makinenin titrememesi veya sallanmaması son derece önemlidir. Daha kesin ve hassas sonuçlar için mutlaka balans makinesinin kullanım alanına doğru şekilde sağlam olabilecek biçimde sabitlenmesi gerekir.

Balans makinesi donanımları, balanslanması yapılan iş parçasının balanssızlık seviyelerini belirtebilir. Doğru bir balanslama sistemi balanssızlık değeri ölçer ve parça üzerinde gösterilen değere eşit miktarda düzeltme değeri uygulandıktan sonra kalan değeri tespit edebilmenizi sağlar. Kalan balanssızlık miktarı ilk verilen değerin %90 ile %95 daha azı olmalıdır. İlk belirlemede balans makinesi belirtilen noktada 50 gram verirse, o 50 gram ağırlık belirtilen noktaya ilave edilir. Kalan balanssızlık değeri böylelikle okunabilir hale gelir. Makinenin gösterdiği özel değer 5 gram veya daha az olursa bu durumda balans makinesinin balanssızlık düşürme oranının %90 olduğu ortaya çıkar.

×